1% podatku możemy przekazać do wybranej organizacji

IBAF-profilowe-294x300

Zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i wolontariacie z dnia 24 kwietnia 2003 r., każdy podatnik może 1% swojego podatku przekazać na tzw. organizację pożytku publicznego, którymi z reguły są stowarzyszenia i fundacje. Wykaz takich organizacji wraz z numerem rachunku na, które można przelewać część swojego podatku, znajduje się na stronie Departamentu Pożytku Publicznego Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej (www.pozytek.gov.pl). Najbardziej aktualna lista zawiera ponad 8 tys. organizacji.

27Warto też dodać, iż świadomość społeczna w zakresie przekazania 1% podatku na organizacje pożytku publicznego mocno rośnie. W pierwszym roku, kiedy zaistniała taka możliwość, czyli ponad 10 lata temu ok. 80 tys. podatników przekazało 1%, rok później już blisko 700 tysięcy, a w ostatnim czasie liczba ta przekroczyła 12 milionów osób, zaś przekazana kwota wyniosła ponad 0,5 mld złotych.

Przekazanie jednego procenta podatku jest de facto sposobem wpływu podatnika na to, jakie obszary pożytku publicznego będą wspierane. Tak więc naszą część podatku możemy przeznaczyć na organizacje: pomagające osobom starszym, niepełnosprawnych, dzieciom, grupom dyskryminowanym, a także zajmujące się wyrównaniem szans edukacyjnych, wspieraniem uzdolnionej młodzieży, propagowaniem ekologii, czy postaw tolerancyjnych i obywatelskich.

Oczywiście obszarów możliwości wsparcia w ramach organizacji pożytku publicznego jest wiele i tak naprawdę każdy może znaleźć podmiot, którego cel działalności chciałby wspomagać. Ważne abyśmy w tegorocznym zeznaniu podatkowym wypełnili rubrykę dotyczącą przekazania 1% podatku na pomoc wybranej przez nas świadomie organizacji pożytku publicznego.

 

Dominik ŁAZARZ

ekonomista WSIiZ w Rzeszowie

dyrektor Regionalnego Ośrodka Debaty Międzynarodowej w Rzeszowie

źródło: http://gpwmedia.pl

PARTNERZY:
Rekrutacja WSIiZ!