Bezrobocie wśród ludzi młodych – największy problem społeczny Polski i UE

IBAF-profilowe

Współczesny rynek pracy zarówno w Polsce, jak i w Unii Europejskiej jest bardzo trudny dla osób rozpoczynających swój zawodowy życiorys. Dlatego wydaje się, że bezrobocie wśród ludzi młodych, to od kilku lat jeden z największych problemów społecznych Europy, z którym wiele krajów UE nie potrafiło i nie potrafi sobie w dalszym ciągu poradzić.

W niektórych państwach Wspólnoty takich jak np. Hiszpania, czy Grecja – bezrobocie wśród osób młodych przekracza już 50%. Na Słowacji, we Włoszech, czy w Portugalii wskaźnik ten kształtuje się na poziomie ok. 30%. W Polsce, podobnie jak w Wielkiej Brytanii, Francji, czy Szwecji, blisko co czwarty młody człowiek pozostaje bez pracy. Dane te pokazują, że sytuacja jest bardzo poważna. Brak pracy, możliwości realizacji zawodowej, powoduje wiele niekorzystnych zmian np. utratę pewności siebie, dewaluację wykształcenia, czy nawet depresję. W Polsce i w innych krajach europejskich dodatkowo zauważono, że nawet, gdy osoba młoda posiada pracę, to często jest ona niezgodna z profilem wykształcenia, mało płatna i niedająca satysfakcji. Konsekwencją tego stanu rzeczy jest negatywny wpływ na rozwój społeczeństwa europejskiego, czego odzwierciedleniem jest niska ilość urodzeń w wielu krajach UE, a co za tym idzie szybszy proces starzenia się społeczeństwa.

Jeżeli przyjrzymy się programom mającym pomóc młodym w starcie na rynku pracy to można stwierdzić, że już dziś mamy wiele instrumentów wspierających, zwłaszcza w ramach środków budżetu Unii Europejskiej na lata 2014-2020. Dodatkowo w ostatnich dniach Komisja Europejska uruchomiła program pn. „Europejski Pakt na Rzecz Młodzieży”, który został zainicjowany przez Europejską Sieć Forum Społecznej Odpowiedzialności Biznesu – CSR Europe. Pakt ten ma na celu poprawienie współpracy pomiędzy przedsiębiorstwami i sferą edukacji, a także zwiększenie szans znalezienia pracy przez młodych mieszkańców Unii Europejskiej.

Jednak wydaje się, że głównym problemem jest system edukacji wielu krajów europejskich, w tym niestety i Polski. Warto zauważyć, że są państwa w UE gdzie problem bezrobocia wśród młodych jest mniejszy np. Niemcy, Holandia, czy Austria. W krajach tych zaledwie kilka procent osób młodych nie ma pracy. Jednym z modeli tamtejszej edukacji, jest powiązanie kształcenia z praktykami zawodowymi. Zasadniczo wygląda to tak, że niemieckiemu nastolatkowi dość wcześnie narzuca się wybór zawodu, potem kształcenie jest mocno powiązane z praktykami zawodowymi w przedsiębiorstwach, czy innych instytucjach. Nie jest to system idealny, ale wydaje się, że w dzisiejszej Europie powinno się iść właśnie w tym kierunku. W Polsce szkoły zawodowe w pewnym momencie zaczęły być niejako traktowane jako te "gorsze". Dziś zaczyna się powrót do kształcenia zawodowego. Studia również powinny rozwijać umiejętności praktyczne. Dobry przykład to Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie. W tej Uczelni każdy student, jeżeli tylko chce ma możliwość angażowania się w przedsięwzięcia realizowane przez jednostki tej Uczelni, a po skończeniu studiów młody człowiek ma możliwość wykazania się doświadczeniem przed potencjalnym pracodawcą.

Dominik ŁAZARZ

ekonomista, wykładowca Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie,

dyrektor Regionalnego Ośrodka Debaty Międzynarodowej w Rzeszowie

Przedruk: http://gpwmedia.pl/

PARTNERZY:
Rekrutacja WSIiZ!