Drony w epoce wojen postheroicznych

11210439_130519923946619_4654988267248287181_n

Jakie są prowadzone dziś wojny – heroiczne (charakteryzujące się społeczną akceptacją dla ofiar oraz gotowością poświęcenia na rzecz państwa) czy postheroiczne (technowojny, w których dominuje nastawienie na unikanie strat własnych oraz brak społecznego zaangażowania)? A może podział współczesnych konfliktów ze względu na społeczną mentalność heroiczną lub postheroiczną nie ma sensu? Nad tym i nad rolą bezzałogowych systemów latających w dzisiejszych konfliktach debatowali uczestnicy seminarium naukowego „Drony w epoce wojen postheroicznych”.

Seminarium zostało zorganizowane 4 listopada przez Instytutu Badań nad Bezpieczeństwem Narodowym Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania oraz Katedrę Bezpieczeństwa WewnętrznegoWSIiZ. W problematykę wprowadził dr Tomasz Wójtowicz. Przybliżył on historię tzw. wojen heroicznych, sposoby ich prowadzenia oraz skutki. Omówił również kwestię wojen postheroicznych, a w szczególności wykorzystanie bezzałogowych systemów latających, jako narzędzi umożliwiających ograniczenie ryzyka podczas konfliktu. Po wykładzie odbyła się dyskusja. W jej trakcie z interesującymi tezami i pytaniami wystąpił prof. Stefan Markowski.

Jak zauważył, sposób prowadzenia wojny zależy od państwa i kręgu kulturowego, do którego ono należy. Motywowani religijnie wojownicy Państwa Islamskiego prowadzą wojnę heroiczną. Są w stanie poświęcić swoje życie w imię religii i ideologii. Państwa zachodnie z kolei starają się wykorzystać przewagę technologiczną w starciu ze zdyscyplinowanym i bezwzględnym przeciwnikiem. W postheroicznych społeczeństwach zachodnich dominuje przywiązanie do doczesnego życia, indywidualizm, racjonalizm i konsumpcjonizm, dlatego są one gotowe do znacznie mniejszych poświęceń niż społeczeństwa islamskie.

Dyskusję podsumował szef Katedry Bezpieczeństwa Wewnętrznego i zarazem IBnBN, dr Maciej Milczanowski. Zgadzając się z tezami prof. Markowskiego podkreślił poznawczą sensowność podziału na wojny heroiczne i postheroiczne. Służy on modelowaniu sposobów prowadzenia konfliktów zbrojnych i opisowi wykorzystywanych w tych konfliktach sił ludzkich i środków technicznych, także taktyk i strategii postępowania.

Yana CHERNIAK

PARTNERZY:
Rekrutacja WSIiZ!