Expose Ministra Grzegorza Schetyny – debata oksfordzka

RODM regionalny ośrodek debaty międzynarodowej USA

29 maja, o godzinie 10.00, w Sali Senatu WSIiZ, odbędzie się Debata oksfordzka nt. expose Ministra Spraw Zagranicznych Grzegorza Schetyny. Wszyscy zainteresowani wysłuchaniem debaty powinni zgłosić chęć uczestnictwa na adres rodm@wsiz.rzeszow.pl do 27 maja.

Jaką rolę w polskiej polityce zagranicznej zajmuje Ukraina? Czy Polska powinna pomagać Ukrainie w sytuacji wojny z Rosją? Na te pytania odpowiedzą studenci Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie oraz uczniowie Akademickiego Liceum Ogólnokształcącego podczas debaty oksfordzkiej. Debata poświęcona zostanie kwietniowemu expose szefa polskiej dyplomacji, Grzegorza Schetyny.

Minister Spraw Zagranicznych Grzegorz Schetyna podczas wygłoszonego 23 kwietnia br. expose nt. priorytetów polskiej polityki zagranicznej podkreślił znaczenie Ukrainy dla bezpieczeństwa Polski i Europy, wskazał również na konieczność udzielenia Ukrainie wsparcia politycznego i ekonomicznego.

To już druga na naszej uczelni debata oksfordzka. Pierwsza jej edycja odbyła się 9 marca 2014 roku. W debacie udział studenci WSIiZ, Uniwersytetu Rzeszowskiego i Politechniki Rzeszowskiej, debatując na temat „Rzeszów nie jest stolicą innowacji”.

Głównym założeniem debaty oksfordzkiej jest konfrontacja zwolenników i przeciwników konkretnej kwestii. Podczas debaty każda ze stron próbuje przekonać słuchaczy do swego punku widzenia za pomocą rzetelnej argumentacji. To pozwala na zwiększenie wiedzy z pewnego zakresu tematycznego.

Debatę organizuje Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej w Rzeszowie we współpracy z Akademickim Liceum Ogólnokształcącym w Rzeszowie.

Zainteresowanych wysłuchaniem debaty prosimy o zgłoszenia drogą mailową: rodm@wsiz.rzeszow.pl do 27 maja.

Yana CHERNIAK

PARTNERZY:
Rekrutacja WSIiZ!