Konkurs na Pomysł – Ty też możesz zostać wynalazcą!

plakat-page-001

Trwa V edycja Konkursu na Pomysł, który od ubiegłego roku znajduje się pod medialną opieką naszego Magazynu. Konkurs ma zachęcić młodych ludzi do realizacji własnych pomysłów, ukazać istotę prawa ochrony własności intelektualnej w tym zakresie oraz udowodnić, że każdy może zostać wynalazcą.

Przeszkodą, która często staje na drodze do osiągnięcia założonego celu – są wysokie koszty zabezpieczenia własnego projektu oraz jego komercjalizacji. Konkurs stanowi doskonałe rozwiązanie tego problemu. Dla autora najciekawszego pomysłu organizator oferuje bezpłatne prawne sfinalizowanie pomysłu, czyli uzyskanie patentu na wynalazek lub prawa ochronnego na wzór użytkowy oraz obsługę prawną w tym zakresie. Dodatkowo dla finalistów organizowane jest  szkolenie z zakresu ochrony własności intelektualnej i komercjalizacji własnych projektów, na którym uczestnicy zakwalifikowani do finału poznają nie tylko teoretyczną, ale również praktyczną wiedzę w tym przedmiocie.

LaureatKonkurs na Pomysł to inicjatywa Pro Publico Bono. Skierowana jest do kreatywnych oraz myślących nieszablonowo studentów i pełnoletnich uczniów szkół ponadgimnazjalnych. Zainteresowani powinni do 30 kwietnia 2014 roku wypełnić formularz znajdujący się na stronie internetowej www.konkursnapomysl.pl. Uczestnicy nie są ograniczeni liczbą zgłoszeń, więc każdy ma możliwość zgłoszenia kilku projektów. Następnie jury oceni innowacyjno-ekonomiczny charakter zgłaszanych pomysłów i wyłoni grupę finalistów. W ten sposób wszyscy uczestnicy poznają opinię specjalistów na temat zgłoszonych projektów.

Laureatem IV edycji konkursu został Pan Sylwester Mieszek – student UJ. Z kolei laureat III edycji został nagrodzony złotym medalem na 41. Międzynarodowej Wystawie Wynalazczości, Nowoczesnej Techniki i Wyrobów w Genewie za projekt „Podatne gniazdo USB typu A”.

Dodajmy, że Konkurs na Pomysł jest ogólnopolskim wydarzeniem organizowanym od 2009 roku przez Kancelarię Prawno-Patentową Jarzynka i Wspólnicy. Inicjatywa przyczynia się do rozwoju polskiej gospodarki pod względem innowacyjności, w związku z czym objęta jest honorowym patronatem Ministra Gospodarki.

Jakub GODLEWSKI

plakat-page-001

PARTNERZY:
Rekrutacja WSIiZ!