Ogólnopolskie Forum Mediów Akademickich

Ogólnopolskie Spotkanie Mediów Akademickich

Program Edukacyjny – „Nowoczesne Zarządzanie Biznesem” oraz Konferencja „Media Student” zaprasza do udziału w Ogólnopolskim Forum Mediów Akademickich, które odbędzie się w dniach 6-7 listopada 2015 r. w Warszawie (m. in. na Stadionie Narodowym).

Ogólnopolskie Forum Mediów Akademickich będzie towarzyszyć obchodom XX-lecia powstania Parlamentu Studentów RP, co bez wątpienia jest symbolicznym potwierdzeniem dotychczasowego wkładu mediów akademickich w rozwój kultury studenckiej w Polsce. Misją OFMA 2015 jest stworzenie stałej platformy dyskusji środowiskowej, źródła nauki praktycznych umiejętności, wymiany doświadczeń i wskazywania szans na rozwój tego typu mediów oraz wspólne działania, zmierzające do skutecznej realizacji przyjętych wniosków.

W programie imprezy przewidziano m.in.:

- część plenarną z udziałem znanych przedstawicieli mediów, biznesu i środowiska akademickiego,

- Konferencję „Media Student” z licznymi warsztatami oraz spotkaniami z dziennikarzami,

- Panel „Strategii Rozwoju Mediów Akademickich” z pogłębioną dyskusją nt. temat przyszłości, problemów, wyzwań i szans stojących przed mediami akademickimi w Polsce.

Aby zapisać się do udziału w OFMA 2015, należy odesłać dokładnie wypełniony formularz do 30 października br. na adres paulina.blaziak@magiel.waw.pl (nie ma limitu uczestników z poszczególnych redakcji). Udział jest bezpłatny.

Więcej informacji na stronie www.nzb.pl oraz www.magiel.waw.pl.

REDAKCJA

PARTNERZY:
Rekrutacja WSIiZ!