Seminarium KMDiKS już za nami

032-Szewczyk

2 grudnia 2015 roku w Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania odbyło się seminarium pod tytułem „Jak pisać tekst naukowy – kwestie techniczne i sposób myślenia”. Podstawy tworzenia prac naukowych wyjaśnił prof. nadzw. dr hab. Marcin Szewczyk.

Seminarium miało formę wykładowo-konwersatoryjną. Zaczęło się od omówienia i analizy wymogów promotorów i redaktorów czasopism naukowych. Następnie prowadzący wskazał skuteczne sposoby szukania i wyboru źródeł informacji. Opowiedział także o regułach konstruowania bibliografii i netografii.

– Skutecznym punktem wyjścia do poszukiwania źródeł informacji i tworzenia bibliografii, którą ja nazywam zerową, są przypisy do artykułów encyklopedycznych, m.in. z Wikipedii – mówił profesor Szewczyk – Ale nie same artykuły z Wikipedii, tylko przypisy do tych prac – podkreślił.

Następnie członkowie KN „Żurnal” oraz pozostali studenci mieli możliwość nauczenia się poprawnego sporządzania przypisów. Dowiedzieli się m.in. co to jest przypis, do czego on służy i jak go tworzyć. Wyjaśniono także jak robić odwołania, gdy kolejny przypis w pracy przywołuje to samo dzieło albo tego samego autora oraz dlaczego i w jakim celu czytamy przypisy. W ciągu półtorej godziny Profesor Marcin Szewczyk odpowiadał na pytania z tego zakresu, ilustrując je dobrymi i złymi przykładami.

– Przypisy zależą od wymogów redakcji czy promotora. Są przypisy oksfordzkie i zwykłe – wyjaśniał – Poprawny przypis zawiera w sobie: inicjał imienia autora, nazwisko autora, tytuł zapisany kursywą, miejsce i rok wydania, wydawnictwo, numer strony lub ich przedział. W przypadku źródła internetowego należy podawać także datę wykorzystania – dodał profesor.

Uczestnicy seminarium usłyszeli także jak w pracach naukowych należy uporządkowywać tabele, wykresy, wyniki badań oraz w jaki sposób tekst się ma do nich odnosić.

Z uwagi na sporą liczbę studentów z Ukrainy został poruszony wątek użycia języka polskiego w pracach naukowych.

Na końcu każdy miał szansę zadać pytanie.

- Informacje o przypisach, bibliografii czy źródłach informacji potrzebne są każdemu studentowi – podkreśla Iryna Pyrih, studentka 3 roku na kierunku Ekonomia – Moim zdaniem zdobyta dziś wiedza pomoże nam w napisaniu dobrej pracy dyplomowej, ale także projektów czy jakiegokolwiek tekstu naukowego. Jestem zainspirowana do tworzenia, więc po powrocie do domu zabiorę się za swoją pracę licencjacką – dodała studentka.

Seminarium zostało zorganizowane przez Katedrę Mediów, Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej WSIiZ przy współpracy z Kołem Naukowym „Żurnal”.

Oksana BANIAS

Zdjęcie: wsiz.rzeszow.pl

PARTNERZY:
Rekrutacja WSIiZ!