Inwestycje bezpośrednie zagraniczne a prawo własności intelektualnej w Polsce

IBAF-profilowe-294x300

Na polskim gruncie Bezpośrednie Inwestycje Zagraniczne (BIZ) utożsamiane są często z opartymi na produkcji przemysłowej greenfieldami lokowanymi w Specjalnych Strefach Ekonomicznych (SSE). W kontekście BIZ, słowo greenfield oznacza "zielone pole", na którym wyrasta najczęściej fabryka jakiegoś rozpoznawalnego międzynarodowego koncernu. Okazuje się jednak, że w miarę kształtowania się w Polsce kapitału intelektualnego – mierzonego m.in. za pomocą odsetka kapitału niematerialnego (z ang. intangible capital) w PKB – zielone pola zaczynają przyciągać również super nowoczesne laboratoria naukowe, filie ICT i BPO. A to oznacza już pewne wymierne korzyści dla polskich przedsiębiorstw.

czytaj dalej »

Podkarpacie stawia na kontakty międzynarodowe

IBAF-profilowe-294x300

Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej WSIiZ w Rzeszowie już od trzech lat monitoruje sprawy międzynarodowej na Podkarpaciu i z całą pewnością można stwierdzić, iż ilość kontaktów i przedsięwzięć międzynarodowych z roku na rok w regionie jest coraz większa.

czytaj dalej »

Efektywność inwestycji w spółki WIG20 na przełomie roku 2015 i 2016

IBAF-profilowe-294x300

Indeks największych polskich spółek WIG20 zanotował bardzo słabą drugą połowę 2015 roku. Patrząc na dane widzimy, że otwierał rok z wartością 2309,39 pkt. by zakończyć go na poziomie 1893,32 pkt.. Wyrażając tę wartość w ujęciu procentowym – odnotowany został spadek o 19,72 pkt. proc.. W porównaniu z głównymi indeksami giełdowymi gorzej od Polski wypadły tylko Bułgaria, Grecja oraz Ukraina.

czytaj dalej »

1% podatku możemy przekazać do wybranej organizacji

IBAF-profilowe-294x300

Zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i wolontariacie z dnia 24 kwietnia 2003 r., każdy podatnik może 1% swojego podatku przekazać na tzw. organizację pożytku publicznego, którymi z reguły są stowarzyszenia i fundacje. Wykaz takich organizacji wraz z numerem rachunku na, które można przelewać część swojego podatku, znajduje się na stronie Departamentu Pożytku Publicznego Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej (www.pozytek.gov.pl). Najbardziej aktualna lista zawiera ponad 8 tys. organizacji.

czytaj dalej »

Globalne trendy bezpośrednich inwestycji typu greenfield w 2014 roku

IBAF-profilowe-294x300

Według najnowszego raportu FDI Intelligence w ciągu 2014 roku obserwowana była umiarkowana poprawa sytuacji pod względem bezpośredniego inwestowania w projekty typu greenfield. Ogólna liczba zrealizowanych na świecie projektów spadła w porównaniu do roku poprzedniego o 1% i wynosiła 12 069, mimo to wzrosła jednak ogólna wartość zainwestowanego kapitału – 649 mld USD (przyrost o 1% w stosunku do roku 2013, co ciekawe w roku 2013 przyrost wynosił 11%) oraz liczba nowoutworzonych miejsc pracy – 1,84 mln osób (przyrost o 17%).

czytaj dalej »

Technologia Anno Domini 2016

IBAF-profilowe-294x300

Znakomita część ekonomistów uważa, że wzrost gospodarczy generowany jest głównie przez pracę, kapitał i technologię. Wśród tych trzech filarów coraz większą rolę odgrywa właśnie technologia. Ekonomiści są w stanie wskazać jak ważną rolę pełni ona w życiu ludzi na podstawie dekompozycji produktu krajowego brutto. Panuje również ogólny konsensus co do tego, że klasyczne czynniki wzrostu w gospodarkach opartych na wiedzy, zastępowane są przez różne formy kapitału niematerialnego.

czytaj dalej »

Bezrobocie wśród ludzi młodych – największy problem społeczny Polski i UE

IBAF-profilowe

Współczesny rynek pracy zarówno w Polsce, jak i w Unii Europejskiej jest bardzo trudny dla osób rozpoczynających swój zawodowy życiorys. Dlatego wydaje się, że bezrobocie wśród ludzi młodych, to od kilku lat jeden z największych problemów społecznych Europy, z którym wiele krajów UE nie potrafiło i nie potrafi sobie w dalszym ciągu poradzić.

czytaj dalej »

Podatek bankowy przesądzony

IBAF-profilowe

W ostatnich dniach rząd Prawa i Sprawiedliwości opublikował projekt ustawy o tzw. podatku bankowym. Jak się jednak okazuje podatek będzie rozszerzony także na firmy ubezpieczeniowe oraz spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe. Natomiast krajowe TFI mogą odetchnąć z ulgą, bowiem zyski z inwestycji nie będą dodatkowo opodatkowane.

czytaj dalej »

PARTNERZY:
Rekrutacja WSIiZ!