„Co dalej ze strefą euro?”

IBAF-profilowe

Unia Gospodarczo-Walutowa to dziś jeden z największych obszarów gospodarczych świata, w skład którego wchodzą m.in. znaczący globalni eksporterzy. Jest to strefa, która mimo swojej siły ekonomicznej przeżywa obecnie problemy gospodarcze, związane zwłaszcza z nadmiernym zadłużeniem niektórych jej członków.

czytaj dalej »

Doing Business in Ukraine

IBAF-profilowe

Według najnowszego rankingu Doing Business 2016 Ukraina poprawiła swoją pozycję w porównaniu do wcześniejszego rankingu i zajmuje obecnie 83 pozycję wśród 189 krajów poddanych ocenie pod względem łatwości prowadzenia biznesu. Nie jest to jednak nadal zbyt pokaźny wynik w porównaniu chociażby do najbliższych sąsiadów – Polska zajmuje 25 pozycję, Słowacja – 29, co ciekawe Ukrainę wyprzedzają nawet Białoruś i Rosja, posiadając odpowiednio 44 i 51 pozycję w rankingu.

czytaj dalej »

Polska ma pozytywny wzrost gospodarczy bo nie jest w „Euro”

debata-europejska-2015-jedynka

1 grudnia w Klubie Akademickim IQ WSIiZ odbyła się debata pod tytułem „Integracja Europejska w kontekście przebudowy Unii Gospodarczo-Walutowej”. Spotkanie zostało organizowana przez Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej w Rzeszowie. Współorganizatorem był Instytut Badań i Analiz Finansowych, Instytut Badań nad Cywilizacjami, Instytut Rozwoju Personelu, Punkt Informacji Europejskiej.

czytaj dalej »

Klimat inwestycyjny w Polsce na tle Europy Środkowo-Wschodniej

IBAF-profilowe

Klimat inwestycyjny może być postrzegany jako zbiór czynników ekonomicznych i finansowych ograniczających ryzyko w biznesie. Czynniki te dotyczą jakości instytucji i infrastruktury, stabilności środowiska makroekonomicznego, jakości kształcenia i związanej z nią efektywności rynku pracy. Dotyczą również barier w sferze pozyskiwania kapitału, innymi słowy rozwoju sektora finansowego oraz, co ma szczególne znaczenie dla wiedzointensywnych sektorów produkcji – innowacyjności gospodarki.

czytaj dalej »

Kto będzie dostarczał przesyłki sądowe obywatelom ?

IBAF-profilowe

Konflikt pomiędzy Pocztą Polską a spółką InPost – niezależnym operatorem pocztowym narasta. Obie firmy walczą o kontrakt na obsługę sądów, a decyzja wciąż przesuwana jest w czasie. Obecnie zajmuje się tym InPost, a właściwie Polska Grupa Pocztowa, która w całości kontrolowana jest przez InPost. Jednakże obecnie sytuacja ta może się zmienić.

czytaj dalej »

Nowa, czy stara Ukraina?

logo_IBAF1

Po rewolucji myślałem, że już nigdy nie napiszę tak pesymistycznego komentarza o Ukrainie, czas jednak pokazuje nieco odmienny obraz nowej/starej Ukrainy.

czytaj dalej »

Bariery innowacyjnej gospodarki w Polsce

logo_IBAF

Autor niniejszego szkicu wielokrotnie wskazywał, że w Polsce brakuje skutecznych mechanizmów, które pozwoliłyby na efektywniejszą współpracę nauki i biznesu. Najnowsze badania przeprowadzone w Katedrze Makroekonomii Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie wskazują, że w Polsce poziom kapitału niematerialnego – czynnika odpowiedzialnego za wzrost oparty na innowacyjności – od roku 2009 spada. Co więcej spadek ten zbiega się w czasie ze zmniejszeniem się ilości napływającego kapitału z zagranicy.

czytaj dalej »

Największy indeks surowcowy odbija od kluczowego poziomu

logo_IBAF

W ostatnich miesiącach na rynkach surowcowych dominowała strona podażowa. Szczególnie dobrze widać to na indeksie CRB Commodity Index grupującym aż 19 różnych towarów, który przebił się poniżej kluczowego dna z 2009 roku oraz poniżej psychologicznej bariery 200 punktów. Aktualnie znajduje się na poziomach nie widzianych od 2003 roku, a więc od początku hossy na rynku giełdowym. Jest to wieloletni poziom równowagi od początku kwotowań tego indeksu, czyli począwszy od 1986 roku.

czytaj dalej »

PARTNERZY:
Rekrutacja WSIiZ!