Putin oskarża Zachód o kryzys w Rosji

Piotr Dobrowolski - CD Projekt

Prezydent Federacji Rosyjskiej, Władimir Putin, oskarża Stany Zjednoczone oraz Europę o trudną sytuację ekonomiczną kraju, z jaką w tej chwili przyszło się zmierzyć jemu oraz jego ministrom.

czytaj dalej »

Handel zagraniczny Ukrainy – otwarty rynek UE i handlowe ograniczenia po stronie Rosji

Ruslan Harasym

Odpowiednio do danych Państwowej Służby Statystyki Ukrainy ogólna wartość eksportu towarów za 9 miesięcy 2014 roku (styczeń-wrzesień)nie przekroczyła 41975 mln USD, w tym samym czasie import wyniósł41171,7 mln USD. W porównaniu do analogicznego okresu 2013 roku wartość eksportu towarów zmalała o 7,7%, a importu o ponad 25%. Dodatnie saldo wymiany handlowej stanowiło 803,3 mln USD (- 9725,2 mln USD w analogicznym okresie 2013 roku).

czytaj dalej »

Kłopoty Google z Komisją Europejską

unii

Zgodnie z zapowiedziami – "Parlament Europejski przyjął rezolucję mającą „znieść bariery dla rozwoju jednolitego rynku cyfrowego na terytorium Unii Europejskiej”. W praktyce, jest to nawołanie do podziału internetowego potentata – amerykańskiego Google’a. Gigant z Mountain View posiada udział w rynku wyszukiwarek internetowych wynoszący około 90%.

czytaj dalej »

Gospodarka światowa poszukuje nowych pro- wzrostowych rozwiązań

gospodarka

Gospodarka światowa znajduje się obecnie w stanie ciągłego poszukiwania nowych modeli długotrwałego wzrostu gospodarczego. Nie jest to oczywiście takie proste w obecnych czasach, gdy tych zarówno wewnętrznych jak i zewnętrznych czynników ograniczających jest bardzo dużo. Większość krajów nadal odczuwa negatywne skutki kryzysu finansowego. Najbardziej zadłużonym krajom udało się obniżyć tempo przyrostu zadłużenia, niemniej jednak wskaźniki te nadal przewyższają dopuszczalne normy. Większość krajów boryka się także z problemem nadmiernego bezrobocia, a przy tym wszystkim oceny wzrostu gospodarczego poszczególnych krajów i gospodarki światowej jako całości są coraz mniej optymistyczne.

czytaj dalej »

Cena złota najniżej od lat

logo_IBAF USA

W ostatnich tygodniach cena złota oraz pochodnych od niego instrumentów daje zestaw sprzecznych sygnałów co do przyszłego kierunku ich zmian.

czytaj dalej »

Ukraina po wyborach – nowa szansa przy nowych realiach?

logo finansowe

Ukraińska gospodarka jak nigdy wcześniej potrzebuje szybkich i przemyślanych reform, które – co jest niezmiernie ważne, wpisują się w długofalową strategię rozwoju kraju. Tak zwane „ręczne” kierowanie krajem było stosowane przez wcześniejsze rządy i jak wszyscy wiemy, nie przyniosło niczego dobrego.

czytaj dalej »

Gospodarczy sukces członkostwa Polski w Unii Europejskiej?

IBAF CD Projekt

Całkiem niedawno obchodziliśmy dziesiątą rocznicę członkostwa Polski w Unii Europejskiej. Jakie są, więcgospodarcze efekty tego członkostwa? Warto zauważyć, że Polska przygotowywała kilkanaście lat, swoją gospodarkę, struktury administracyjne i prawne, zanim nastąpiło faktyczne wejście do elitarnego klubu wysoko rozwiniętych państw europejskich.

czytaj dalej »

Ukraina – dlaczego potencjał nie został wykorzystany?

IBAF CD Projekt

Rozwój ukraińskiej gospodarki dobrze opisuje powiedzenie: „Możliwie, że dzieci będą żyć lepiej”. Otóż pamiętam, jak moja babcia mówiła to moim rodzicom, a teraz ja słyszę to samo od moich rodziców. Zmieniają się pokolenia, każdy chce żyć lepiej, jednak problemy i przeszkody, o których wiedzą wszyscy,pozostają niezmienne.

czytaj dalej »

PARTNERZY:
Rekrutacja WSIiZ!