W urzędach pracy idzie nowe…

IBAF CD Projekt

Profilowanie bezrobotnych to nowe rozwiązanie na walkę z bezrobociem, jakie zostało zaproponowane przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej. Czy to dobry kierunek? Wydaje się, że tak, tym bardziej, że dzisiaj mamy dość dużą liczbę osób bezrobotnych, którzy po prostu nie są zainteresowani podjęciem żadnej pracy, a figurują w statystykach np. ze względu na ubezpieczenie zdrowotne. Zastanawiam się w jaki sposób będzie się odbywała klasyfikacja osób bezrobotnych, bo wymaga to na pewno zaprojektowania odpowiedniego systemu. Skuteczność profilowania w walce z bezrobociem będzie zależeć właśnie od odpowiedniej klasyfikacji oraz przygotowania różnych mechanizmów aktywizacji w zależności od profilu danego bezrobotnego.

czytaj dalej »

Quo vadis, Blackberry?

IBAF CD Projekt

Niegdyś główny dostawca telefonów komórkowych dla klientów biznesowych, kanadyjskie BlackBerry Ltd. (dawne Research In Motion), mierzy się ostatnio z coraz to większymi problemami na własnym podwórku. Po przespaniu rewolucji smartfonowej (fińska Nokia również odczuwa do dziś skutki podobnego zaniedbania), przyszłość firmy rysuje się mocno niepewnie. Niedostosowanie się w porę do zmieniającego się rynku urządzeń mobilnych, może nieodwracalnie przekreślić szanse firmy na odbudowę swej dawnej chwały.

czytaj dalej »

Gospodarka Chin: czy punkt krytyczny wzrostu gospodarczego został już osiągnięty? CD.

IBAF CD Projekt

W niniejszej części komentarza skupię się na wskazaniu podstawowych problemów chińskiej gospodarki, które w przyszłości mogą negatywne oddziaływać na tempo wzrostu gospodarczego Chin.

czytaj dalej »

Gospodarka Chin: czy punkt krytyczny wzrostu gospodarczego został już osiągnięty?

IBAF CD Projekt

Powyższe pytanie interesuje każdego ekonomistę zajmującego się zagadnieniem wzrostu gospodarczego oraz czynników wpływających na jego przyśpieszenie. Chiny są dobrym przykładem kraju, który znalazł odpowiednie mechanizmy oddziaływania na wzrost gospodarczy i obecnie eksperci mówią nie tylko o napływie zagranicznego kapitału do Chin, lecz wręcz o ekspansji chińskiego kapitału na zagranicznych rynkach.

czytaj dalej »

PARTNERZY:
Rekrutacja WSIiZ!