Technologia Anno Domini 2016

IBAF-profilowe-294x300

Znakomita część ekonomistów uważa, że wzrost gospodarczy generowany jest głównie przez pracę, kapitał i technologię. Wśród tych trzech filarów coraz większą rolę odgrywa właśnie technologia. Ekonomiści są w stanie wskazać jak ważną rolę pełni ona w życiu ludzi na podstawie dekompozycji produktu krajowego brutto. Panuje również ogólny konsensus co do tego, że klasyczne czynniki wzrostu w gospodarkach opartych na wiedzy, zastępowane są przez różne formy kapitału niematerialnego.

28Pokusić się można o zdanie, że w 2015 roku najszybciej rozwijająca się gałąź technologii związana była z przemysłem IT. W szczególności z technologiami opracowanymi dla smartfonów, które już teraz mogą być używane w wielu różnych środowiskach i do wielu różnych zadań. Dodajmy do tego rozwój tzw. werables, na które składają się sensory i inteligentne zegarki, połączone z telefonami siecią bezprzewodową.

Granica Internetu, kojarzonego do tej pory wyłącznie z rzeczywistością wirtualną została przekroczona. Internet rzeczy (ang. Internet of Things), jest coraz większy i najprawdopodobniej w roku 2016 zacznie  przenikać do świata biznesu i do przemysłu. Główną cechą Internetu rzeczy jest dążenie do poprawy jakości życia użytkownika. Technologia może znaleźć szerokie zastosowanie w wielu niezagospodarowanych jeszcze dziedzinach życia.

Dodajmy do tego dalszy rozwój druku 3D. Jego rozwój w przyszłości może sprawić, iż stanie się on tańszy a co za tym idzie bardziej powszechny. Już teraz druk 3D wykorzystywany jest w przemyśle i w medycynie. Co więcej jego dalszy rozwój może sprawić, że przedsiębiorstwa zaczną redukować koszty związane z produkcją. W 2016 roku niektóre firmy mogą zacząć wprowadzać do swojego modelu biznesowego doświadczenia zebrane przez takie przedsiębiorstwa jak Amazon, Google, Microsoft i Apple.

Coraz powszechniej występujące sensory dostarczać będą duża ilość danych nt. użytkowników. Dzięki tym danym rozwijać się będzie analityka oraz aplikacje statystyczne. Jeżeli stworzone zostaną odpowiednie mechanizmy instytucjonalne dla rozwoju nauki, mającej dostęp do tzw. big data, będziemy mogli odpowiedzieć na wiele bardzo ważnych dla nas pytań. To pociągnie za sobą dalszy rozwój systemów opartych na sztucznej inteligencji. Technologia może stać się, w konsekwencji bardziej responsywna na potrzeby użytkownika.

Już teraz możemy spotkać się z tzw. smart machines, które dzięki rozwojowi sztucznej inteligencji uczą się od siebie i dostosowują do potrzeb ludzi. Algorytmy sztucznej inteligencji pojawiają się w pralkach, lodówkach albo w systemach grzewczych. W niedalekiej przyszłości komunikujące sie ze sobą urządzenia jeszcze sprawniej będą optymalizować zużycie energii, a kiedyś być może nawet zamawiać nasze ulubione produkty zanim zdążymy zauważyć, że czegoś brakuje.

Postęp w dziedzinie powyższych technologii związany będzie z dalszym rozwojem infrastruktury tzw. chmur obliczeniowych. Aktualnie dzięki tej technologii możemy korzystać ze swoich plików z każdego terminala posiadającego dostęp do Internetu. Dalszy rozwój technologii opartych na sztucznej inteligencji wykorzystującej dane zebrane przez smartfony, sensory i smart machines, może sprawić że technologia będzie coraz mniej widoczna – zacznie działać w tle.

Z powszechnością technologii wiązać się będzie zapotrzebowanie na firmy dbające o bezpieczeństwo użytkowników. W roku 2016 ich kompetencje mogą zacząć się rozszerzać wykraczając poza przyjęte dotychczas modele – dostawców oprogramowania antywirusowego. W przyszłości przedsiębiorstwa te mogą również zajmować się ochroną naszej tożsamości w sieci.

Aby w pełni skorzystać z możliwości jakie daje postęp generowany przez kapitał  niematerialny przedsiębiorstwa w gospodarkach opartych na wiedzy inwestują w rozwój technologii progowych. W Polsce taki model biznesowy jest ciągle rzadkością. W dalszym ciągu konkurencyjność polskiej gospodarki kształtowana jest przez niskie koszty pracy a nie przez innowacyjność. A przecież pomysłów na polskich uczelniach nie brakuje.

Łukasz CYWIŃSKI

Instytut Badań i Analiz Finansowych

źródło: http://gpwmedia.pl/

PARTNERZY:
Rekrutacja WSIiZ!