Redakcja ukraińska

Українська редакція

Українська редакція “Студентської Газети Pressja” до публікації приймає тексти українською мовою. Детальнішу інформацію можна знайти тут Dla Autorów.

Електронна пошта: pressjamagazyn@gmail.com

Головний редактор Pressji UA – Yaryna Onishechko Olia Vasylieva

Коректура: lic. Stanislava Bolbat

Мериторична підтримка – Кафедра Журналістики та Суспільної Комунікації УІТМ

dr Iwona Leonowicz-Bukała – 17 866 14 63

mgr Inessa Tkachenko – 17 866 12 97

mgr Jakub Ochnio - 17 866 12 97

Адреса редакції:

Ul. Sucharskiego 2 – 35-225 Rzeszów – WSIiZ – pok. 020

Dla Autorów

Тексти до веб-порталу і до публікації в газеті приймаються за адресою поштової скриньки: pressjamagazyn@gmail.com Матеріали надруковані у газеті “Pressja”, є власністю видавця. Редакція залишає за собою право редагувати матеріали. Редакція може не поділяти точки зору автора. Відправляючи тексти, зверніть увагу на: формат тексту – Microsoft Word, зазначення в тексті Заголовку, Підзаголовку, а також Ім’я та Прізвище автора.

Тексти написані українською мовою треба висилати з польським перекладом заголовку. Прізвище та Імя автора – латинськими буквами. Присилати тексти написані в українській мові належить до Головного Редактора української редакції – Inessy Tkachenko.

 Прискорена публікація Твого тексту може бути завдяки Тобі, якщо разом з текстом пришлеш графічний образ або фото – обов’язково з Прізвищем та Ім’ям автора ілюстрації (особа, котра прислала ілюстрацію, автоматично погоджується на його публікацію). Фото для веб-порталу мають бути доброї якості в форматі jpeg. Фото до газети – в форматі psd або скани високої якості.

Редакція не платить за надіслані до нас матеріали, а також публікує вибіркові тексти.

Редакцію Студентської Газети Pressja творять студенти і випускники Університету Нових Технологій та Менеджменту в Жешові. Видавець "Студентської Газети Pressja" і сторінки pressja.wsiz.pl є Університет Інформаційних Технологій та Менеджменту в Жешові.

***

Redakcja ukraińska "Magazynu Studenckiego Pressja" przyjmuje do publikacji teksty w języku ukraińskim – zobacz informacje Dla Autorów.

Email: pressjamagazyn@gmail.com

Redaktor naczelna Pressji UA – lic. Inessa Tkachenko.

Korekta językowa: lic. Irena Szara, mgr Iryna Bilousova, Yaryna Onishechko

Opieka merytoryczna – Katedra Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej WSIiZ

dr Iwona Leonowicz-Bukała – 17 8661463

mgr Inessa Tkachenko – 17 8661463

Współpraca

mgr Jakub Ochnio

mgr Łukasz Bis

Skład magazynu

Nina Błagowiecka, Krzysztof Klimek, Adrian Sowiński, Dariusz Fedorowicz, Maciej Kisała (Pressja.art)

Adres redakcji:

Ul. Sucharskiego 2 – 35-225 Rzeszów – WSIiZ – pok. 227

Dla Autorów

Artykuły na portal oraz do pubklikacji w magazynie przyjmowane są pod adresem email: pressjamagazyn@gmail.com Przesłanie artykułu oznacza zgodę na jego publikację. Redakcja zastrzega sobie prawo do korekty redakcyjnej i zmiany tytułu.

Teksty należy przesyłać w wersji niesformatowanej w pliku Worda, z wyraźnym oznaczeniem tytułu, leadu, śródtytułów oraz podpisem autora (imię i nazwisko).

Teksty w języku ukraińskim należy przesyłać z polskim tłumaczeniem tytułu. Artykuły powinny być podpisane w języku ukraińskim oraz w alfabecie łacińskim. Teksty w języku ukraińskim należy przesyłać do redaktor naczelnej redakcji ukraińskiej – Inessy Tkachenko.

Tekst ukaże się szybciej, jeśli od razu prześlesz do nas ilustrację – grafikę lub fotografię – koniecznie z imieniem i nazwiskiem jej autora (osoba przesyłająca plik zaświadcza, że autor ilustracji zgadza się na jej publiakcję). Ilustracje na portal powinny być w dobrej rozdzielczości w formacie jpg. Ilustracje do magazynu – w formacie psd lub skany wysokiej jakości.

Redakcja nie płaci za nadesłane materiały i publikuje wybrane teksty.

Redakcję Magazynu Studenckiego Pressja tworzą studenci i absolwenci Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie. Wydawcą "Magazynu Studenckiego Pressja" oraz strony pressja.wsiz.pl jest Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie.

Wydawcą "Magazynu Studenckiego Pressja" oraz strony pressja.wsiz.pl jest Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie.

PARTNERZY:
Rekrutacja WSIiZ!