Magister Jakub Ochnio nagrodzony w Medi@sterach

Okładka  - wstępnie zaakceptowana Jakub Ochnio

Magister Jakub Ochnio, pracownik Katedry Mediów, Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej WSIiZ, zdobył II miejsce w I edycji konkursu Medi@stery. Jego praca pt.Język komunikowania wizualnego – semantyka, syntaktyka i pragmatyka fotografii” została doceniona przez kapitułę i zostanie wydana w formie książkowej.

czytaj dalej »

ALO docenione przez Kuratorium Oświaty

ALO

W dniach 22 – 28 stycznia 2015r. wizytatorzy Kuratorium Oświaty w Rzeszowie przeprowadzili ewaluację zewnętrzną w Akademickim Liceum Ogólnokształcącym. Oceną objęto wszystkie 12 obszarów pracy szkoły w okresie od ubiegłego roku szkolnego do chwili obecnej. ALO uzyskało najwyższej wyniki z ocenionych dotąd szkół.

czytaj dalej »

Pressja na wykładowców

Pressja na wykładowców wykładowca

Kolejny numer specjalny Pressji! Tym razem zawiera on teksty przygotowane przez wykładowców Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie. Numer dedykowany jest pamięci Profesora Jerzego Chłopeckiego.

czytaj dalej »

Petycja do premier Ewy Kopacz

Petycja

17 lutego 2015 roku w Rzeszowie powstała petycja skierowana do premier Ewy Kopacz. Petycja zawiera prośbę o dofinansowanie ukraińskich studentów, uczących się w Polsce, w związku z trudną sytuacją polityczną i gospodarczą w ich kraju.

czytaj dalej »

Doktor Gawroński obronił habilitację

Sławomir Gawroński

Doktor Sławomir Gawroński, dziekan Wydziału Administracji i Nauk Społecznych Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania, otrzymał stopień naukowy doktora habilitowanego nauk społecznych w zakresie nauk o polityce.

czytaj dalej »

O wyzwaniach dla Polski – Wiceminister Spraw Zagranicznych dr Rafał Trzaskowski

O wyzwaniach Trzaskowski

28 stycznia w Klubie Akademickim IQ gościł Wiceminister Spraw Zagranicznych dr Rafał Trzaskowski. Podczas otwartego wykładu poruszył temat obecnych wyzwań stojących przed Polską w Unii Europejskiej i najważniejszych kwestii stojących przed Unią w 2015 roku.

czytaj dalej »

Wiceminister Trzaskowski odwiedzi WSIiZ

Trzaskowski

Jutro, 28 stycznia, w Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie wykład otwarty wygłosi doktor Rafał Trzaskowski - politolog i specjalista od spraw europejskich. 

czytaj dalej »

Jeśli mówisz źle o swojej uczelni, to kopiesz sam siebie

Chłopecki 2

Niż demograficzny, upadek etosu studenckiego oraz umasowienie to współczesne problemy polskich uczelni. O przyczynach tego stanu rzeczy oraz konsekwencjach jakie mogą z niego wyniknąć, jesienią 2013 roku z śp. profesorem dr hab. Jerzym Chłopeckim, wówczas Prorektorem ds. Nauki WSIiZ, rozmawiał Kamil Olechowski. Pan Profesor zmarł w styczniu 2014 r., nie doczekawszy publikacji tekstu. Jest to prawdopodobnie ostatni wywiad jakiego udzielił przed śmiercią.

czytaj dalej »

PARTNERZY:
Rekrutacja WSIiZ!